• آموزش آواز در آموزش دستگاه همایون
  4( 0 نقد و بررسی )
  137 دانشجو

  قیمت دوره : تماس بگیرید . این دستگاه به تناسب نام خود، حالتی شاهانه، اشرافی و باوقار دارد، ولی با…

  486,000 تومان
 • آموزش آواز در آموزش دستگاه شور
  0( 0 نقد و بررسی )
  101 دانشجو

  دستگاه شور موسیقی سنتی ایرانی در بردارنده ۷ دستگاه بوده که در میان آن ها دستگاه شور از اهمیت بیشتری…

  486,000 تومان
 • آموزش آواز در آموزش دستگاه ماهور
  0( 0 نقد و بررسی )
  104 دانشجو

  دستگاه ماهور یکی از ۷ دستگاه موسیقی ایرانی، دستگاه ماهور است. در جشن ها و سرورها موسیقی شادی که برپا…

  672,000 تومان
 • آموزش آواز در دستگاه سه گاه
  0( 0 نقد و بررسی )
  14 دانشجو

  دستگاه سه‌گاه، یکی از هفت دستگاه موسیقی ایرانی است. دستگاه سه گاه دستگاه تقریباً در همه ممالک اسلامی متداول است.…

  486,000 تومان
 • آموزش آواز در آموزش دستگاه چهارگاه
  0( 0 نقد و بررسی )
  0 دانشجو
  486,000 تومان