آموزش ویولن – دوره مقدماتی

570,000 تومان

دسته:

توضیحات

آموزش ویولن به صورت ترمیک

سوالات متداول ویولن

۱٫آیا ویولن ساز سختی هست و سن یادگیری ویولن مهم است؟

۲٫سایز بندی ویولن نسبت به سن و سال چگونه هست؟

۳٫برای شروع ساز ویولن چه سازی و با چه قیمتی مناسب است؟

۴٫ساز ویولن مناسب برای شروع چه شرایطی دارد؟

۵

مقدماتی

ترم یک:شناخت ساز،آشنایی باریتم خوانی،آشنایی بانت خوانی وملودی ویادگیری کلی گرفتن ساز(۶جلسه)

ترم دوم: بکارگیری ازاطلاعات بدست آمده درترم یک واجراقطعات ساده ازطریق نت(۱۰جلسه)

ترم سوم:درک مفاهیم جمله بندی وعبارت شناسی ازطریق شنوایی ونت خوانی واجرای چندقطعه ازطریق شنوایی(۱۰جلسه)

Intermediate

ترم چهارم:سلفژودرک گام شناسی ومفاهیم مدها(۶جلسه)

ترم پنجم:سریع نوازی ازطریق شنوایی ونت خوانی(۱۰جلسه)

ترم ششم:تمرینهای مهارتی وتکنیکی وزیباسازی وپردازش سریع واجرای سریعتر(۱۰جلسه)

تعیین سبک

Advance

ویولن ایرانی:

ترم اول:آشنایی وشناخت دستگاههای ایرانی وتئوری موسیقی دستگاهی(۵جلسه)

ترم دوم: آنالیزشنوایی ردیفهای موسیقی ودرک شنوایی آنها(۵جلسه)

ترم سوم:اجرای ترانه هاوتصنیف هادردستگاه های موسیقی ایرانی ازطریق نت وشنوایی(۲۰جلسه)

ترم چهارم:اجرای ردیف نوازی ازطریق نت(۳۰جلسه)

ترم پنجم:آنالیزبداهه نوازی اساتیدازطریق گوش وکوک های استفاده شده(۲۵جلسه)

ترم ششم:اجرای بداهه نوازی دردستگاه های مختلف ایرانی(۲۰جلسه)

ویولن کلاسیک:

ترم اول:تمرین گامهای غربی درپوزیشنهای مختلف(۱۵جلسه)

ترم دوم:اموزش هارمونی واجرایی کردن آنها(۱۵جلسه)

ترم سوم:تکنیک های ارشه کشی وپنجه گذاری(۱۵جلسه)

تمرین کنسرتوهای مختلف(نامحدود)

تمامی حقوق این سایت به محفل آواز تعلق دارد. هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. بهینه سازی و اجرا توسط گروه خلاق
X