آموزش آواز در کلاس آنلاین محفل آواز

آموزش آواز چگونه انجام می شود؟

شیوه آموزش آواز در کلاس مجازی محفل آواز به این صورت است که هنرجویان از همان لحظه ورود به استاد ارتباط مستقیم دارند و علاوه بر دیدن تصویر و شنیدن صدای استاد میتوانند با هنرجویان دیگر نیز در صورت لزوم صحبت کنند.

در کلاس مجازی آواز استاد و هنرجویان میتوانند فایل های مربوط به دروس را به طور همزمان به اشتراک بگذارند و حتی در ارائه فایل هایی مانند پاورپوینت و پرزی در صورت لزوم هیچ محدودیتی وجود ندارد.

در کلاس مجازی هنرجو علاوه بر داشتن ارتباط مستقیم با استاد میتواند به طور آنلاین با سایر هنرجویان نیز در صورت لزوم ارتباط داشته باشد.

نکات مهم در این سبک آموزش صرفه جویی در وقت و هزینه ؛ کاهش زمان یادگیری به دلیل تمرکز بالا و ارتباط مستقیم با استاد به طوری که در لحظه تصویر و صدای استاد را مشاهده خواهد کرد می باشد. در پایان هر دوره هنرجویان ۲ امتحان خواهند داشت. تئوری و عملی که برای انجام امتحان عملی به صورت حضوری در آموزشگاه موسیقی آوای ایرج حضور پیدا خواهند کرد.

کلاس آفلاین

علاوه بر کلاس آنلاین که هنرجو به طور مستقیم با استاد مربوطه ارتباط دارد؛ در محفل آواز یک کلاس به صورت آفلاین نیز وجود دارد که هنرجویان به تمام اطلاعات مورد نیاز در آن دوره دسترسی دارند.

همچنین توضیحات درباره هر مبحث؛ اجرای بخشی از قطعه مورد نیاز در آن مبحث؛ متن شعر و تمام تعریف ها و نکات ها به طور کامل در صفحه ای مجزا در همان دوره موجود می باشد و هنرجویان به طور کامل میتوانند از مباحث آن دوره برخوردار شوند و در صورت داشتن هرگونه سوال در کلاس مجازی با استاد به طور مستقیم مطرح میکنند.

Rate this page