دستگاه چهارگاه

دستگاه چهارگاه، یکی از دستگاه های موسیقی سنتی ایران است. چهارگاه از نظر مدال دستگاهی متمایز است و درایوش طلایی …

639,000 تومان

دستگاه راست پنجگاه

دستگاه راست‌پنج‌گاه که با نام راست و پنجگاه یا راست هم شناخته می‌شود، یکی از دستگاه های موسیقی سنتی ایران است. راست‌پنج‌گاه دست کم…

936,000 تومان

دستگاه سه گاه

سه‌گاه یکی از دستگاه های موسیقی سنتی ایرانی است. این دستگاه احتمالاً از یکی از شعبه‌های موسیقی مقامی به همین…

639,000 تومان

دستگاه شور

دستگاه شور از دستگاه های موسیقی ایرانی است، که توسط بسیاری مهم‌ترین دستگاه موسیقی ایرانی دانسته می‌شود. این دستگاه منشأ…

693,000 تومان

دستگاه ماهور

بدون امتیاز 0 رای
936,000 تومان

ماهور یکی از دستگاه های موسیقی سنتی ایرانی است. این دستگاه از نظر فواصل با گام بزرگ (ماژور) در موسیقی…

936,000 تومان

دستگاه نوا

دستگاه نوا یکی از هفت دستگاه موسیقی ایرانی است. نوا دومین مقام از دوازده مقام اصلی موسیقی قدیم ایران بوده…

639,000 تومان

دستگاه همایون

دستگاه همایون یکی از هفت دستگاه موسیقی ایران است. این دستگاه به تناسب نام خود، حالتی شاهانه، اشرافی و باوقار…

639,000 تومان